Per a particulars i autònoms que necessitin un espai extra amb facilitat d’accés del vehicles fins a la porta del Box, garantint la seva privacitat i sense necessitat de transportar les coses amb carretes pels passadissos.

Aquest servei demandat pels professionals i autònoms flexibilitza la necessitat d’espai en cada moment per a aconseguir que els costs fixes d’emmagatzematge es converteixin en costs variables.

Oferim el servei de:

[list type=check_list]

  • Gestió administrativa, recepció i entrega de materials.
  • Espai des de 1m2 a 250 m2.
  • Accés directe per als vehicles fins la porta del mòdul.
  • Amplies portes de 2 a 4 metres d’ampli.
  • Accés directe del vehicle, cotxe o camió fins la porta del mòdul.
  • Augmenta o disminueix el teu emmagatzematge amb flexibilitat.

[/list]

MAGATZEM DE DEPÒSIT

Per a empreses, professionals i autònoms que necessitin emmagatzemar material, eines, maquinària de manera periòdica o permanent, material promocional…
[list type=check_list]

  • Carrega paletitzada
  • Emmagatzematge i manipulació de mercaderies.
  • Càrrega – descàrrega de contenidors.
  • Distribució i muntatge de mobles.

[/list]