[column width=”eight” place=”first” ]

MUDANCES LASER, compta amb un equip de professionals de plena confiança que garantitzin el màxim desenvolupament i responsabilitat dels serveis.

Entre ells figuren especialistes en l’embalatge d’estris, mossos de càrrega i descàrrega, i professionals en el muntatge i desmuntatge del mobiliari.

La mudança és una feina molt complicada en moltes ocasions, sobre tot quan la feina que s’ha de realitzar està mal calculat i no es té el material o personal qualificat per a una determinada mudança. Però quan una empresa disposa de tot el necessari per encarregar-se de la seva mudança, la feina és més senzilla. No es preocupi de res, a Mudances Láser muntem i desmuntem tot tipus de mobiliari que sigui necessari. Així com l’empaquetat d’objectes.

[/column]

[column width=”eight” place=”last” ]slider3[/column]

[headline margin=”low-margin”]CONSELLS PER A UNA MUDANÇA DE QUALITAT[/headline]

[list type=check_list]

  • No confiï de pressupostos realitzats per telèfon. Els pressupostos ben fets són els que es fan mitjançant una visita prèvia al seu domicili, valorant realment la feina a realitzar i així evitar imprevistos.
  • Exigeixi un contracte de mudança escrit i firmat per a la empresa.
  • Contracti el segur de manipulació dels seus objectes i mobiliari, els demés segurs com la responsabilitat civil van sense cost addicional per al client.
  • Asseguri’s que el personal que s’encarregarà de realitzar la seva mudança està d’alta a la seguretat social per a garantir una qualitat en el servei. En aquest punt és on les empreses amb personal assegurat són més competitives i professionals, i això, al final repercuteix en el desenvolupament de la feina que realitzen.

[/list]